telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Huishoudelijke zorg

Als u door ziekte, handicap, ongeval of een andere beperking het huishouden niet meer kunt doen, houdt SWZ Thuiszorg de boel draaiende. Bijvoorbeeld door u te helpen bij huishoudelijk werk. Samen met u willen we zorgen dat u uw zelfstandigheid kunt behouden en waar mogelijk vergroten.

De afdeling SWZ huishoudelijke hulp, bestaat uit zo’n 40 ervaren medewerkers die door heel Wassenaar huishoudelijke hulp verlenen. Ruim 350 cliënten ontvangen wekelijks hulp van deze medewerkers. Onze medewerkers volgen opleidingen en trainingen om de hulp zo goed mogelijk te kunnen bieden. De huishoudelijke hulp is niet gebonden aan leeftijd. Wel zal er altijd een hulpvraag moeten zijn die past binnen de kaders van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Wassenaar. In grote lijnen is dit het geval dat als u of uw meerderjarige huisgeno(o)t(en) niet zelf zorg kunnen dragen voor het huishoudelijk werk en er redelijkerwijs niet kan worden teruggevallen op andere mensen dan wel voorzieningen.

U heeft hulp nodig?

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp van SWZ heeft u een beschikking van de gemeente nodig. Om een aanvraag te doen neemt u contact op met Infomaat lokaal loket (te bereiken onder telefoonnummer 14070 (kies voor optie 3) op werkdagen van 8.30 – 12.00 uur). Zij zullen uw aanvraag beoordelen en geven een advies af aan de Gemeente.  Op het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u de hulp bij het huishouden van SWZ wenst te ontvangen. Wanneer de Gemeente de beschikking heeft afgegeven aan u, neemt SWZ contact met u op.

Particulier of PGB.

Uw wilt hulp op basis van een persoonsgebonden budget, of u wilt de hulp particulier inhuren. Ook dat is voor SWZ geen probleem. Wij zullen ook dan samen met u zoeken naar passende oplossingen en zullen daarvoor een overeenkomst met u aangaan.

Hulp bij het aanvragen?

SWZ kan u ook hulp bieden bij het aanvragen van de indicatie. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling huishoudelijke hulp, te bereiken op telefoonnummer 070–512 32 06. Uw kunt tijdens kantooruren ook bij ons binnen lopen aan de van Zuylen van Nijeveltstraat 313, SWZ locatie Sophieke en vragen naar de afdeling zorgbemiddeling.

Zodra de indicatie bij SWZ binnen is wordt er contact met u opgenomen.  U krijgt een dossier met een ondersteuningsplan waarin deze afspraken ook worden vastgelegd. Op die manier zal de hulp altijd passend zijn voor uw situatie. Mocht er onverhoopt iets niet naar wens zijn dan willen wij dit uiteraard samen met u oplossen.

Inspraak of participatie

Wij willen u graag wijzen op de mogelijkheid om zitting te nemen in één van onze cliëntenraden of op de mogelijkheid om te komen naar de inspraakmomenten van bijvoorbeeld de WMO adviesraad. Op die manier kunt u ook direct zelf invloed en inspraak uitoefenen.

 

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kort nieuws

Odensehuis 12 december 2023

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.

Lees meer...

Omgaan met dementie cursus

Cursus omgaan met dementie op 21 september, 28 september en 5 oktober.

klik hier voor meer informatie

Feestweek Wassenaar

Feestweek Wassenaar 14 augustus

Lees meer...