telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kleinschalig wonen / groepswonen

 

Voor welke doelgroep

Het kleinschalig wonen of groepswonen is bedoeld voor bewoners met dementie, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en 24 uur begeleiding nodig hebben. Voor de bewoner zal de groep een meerwaarde moeten hebben en andersom zal de bewoner een meerwaarde moeten hebben voor de groep. De vraag en de behoefte van de bewoner staan centraal. De dagindeling wordt bepaald op basis van het levensritme van de individuele bewoner.

Criteria voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg
Doelstelling/doelgroep

  • Heeft een psychogeriatrische indicatie.
  • Profiteert van het verblijf op een eigen kamer en het leven in groepsverband.
  • Bezit nog enige mate van zelfredzaamheid, om zich te kunnen handhaven op een eigen appartement en in de groep.
  • Door gekozen werkmethodiek blijven gedragsstoornissen als agressie en zwerfneigingen hanteerbaar.

Als uitsluitingscriteria gelden

  • Bewoner wordt met twee of meer personen geholpen, aanpassingen van methodiek leiden niet tot verbetering.
  • Bewoner profiteert niet meer van eigen appartement/of van de meerwaarde van het project.
  • Ernstige niet te corrigeren gedragsproblematiek (agressie, zwerfneigingen).


Kosten

De kosten lopen via de Wlz. Extra kosten zijn een telefoon- en tv abonnement . Aan de familie wordt een maandelijkse bijdrage gevraagd die wordt besteed aan extra dingen zoals, iets lekkers bij de koffie, een hapje en drankje voor ‘s avonds of materiaal voor activiteiten.

Aanmelden voor kleinschalig wonen

Als u in aanmerking wilt komen voor het kleinschalig wonen, dan kunt u samen met uw huisarts een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. De zorgbemiddelaars kunnen u eventueel helpen met het aanvragen van deze indicatie. Na ontvangst van de aanmelding en het indicatiebesluit wordt door de zorgbemiddelaar van SWZ contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek. De eventuele wachtlijst voor het groepswonen wordt beheerd door de zorgbemiddelaar.

 

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kort nieuws

Omgaan met dementie cursus

Cursus omgaan met dementie op 21 september, 28 september en 5 oktober.

klik hier voor meer informatie

Feestweek Wassenaar

Feestweek Wassenaar 14 augustus

Lees meer...

Alzheimercafe

Het Alzheimercafé krijgt een nieuwe naam!

Dit wordt op 21 juni bekend gemaakt

Lees meer...