telefoon070 512 3200

A- A A+

Kleinschalig wonen / groepswonen

 

Voor welke doelgroep

Het kleinschalig wonen of groepswonen is bedoeld voor bewoners met dementie, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en 24 uur begeleiding nodig hebben. Voor de bewoner zal de groep een meerwaarde moeten hebben en andersom zal de bewoner een meerwaarde moeten hebben voor de groep. De vraag en de behoefte van de bewoner staan centraal. De dagindeling wordt bepaald op basis van het levensritme van de individuele bewoner.

Medewerkers

Binnen kleinschalig wonen is gekozen voor een continue bezetting van twee medewerkers voor twaalf bewoners. Iedere groep van zes bewoners heeft een verzorgende. Het is de bedoeling dat hij/zij de gehele dienst bij dezelfde groep werkt. Het opleidingsniveau is minimaal niveau 3 en tenminste één van beide heeft een opleiding als ziekenverzorgende (of gelijkwaardig). De huishoudelijke dienst helpt bij het schoonhouden van de woning en ondersteunt de verzorging bij het begeleiden van de bewoners. Er wordt gewerkt met persoonlijk begeleiders. Iedere bewoner heeft een persoonlijke begeleider. Deze is verantwoordelijk voor de totale zorg en onderhoudt contacten met de familie (eerste contactpersoon) en de disciplines (zoals de psycholoog, verpleeghuisarts en de fysiotherapeut), die ons ondersteunen en adviseren.

Criteria voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg
Doelstelling/doelgroep

  • Heeft een psychogeriatrische indicatie.
  • Profiteert van het verblijf op een eigen kamer en het leven in groepsverband.
  • Bezit nog enige mate van zelfredzaamheid, om zich te kunnen handhaven op een eigen appartement en in de groep.
  • Door gekozen werkmethodiek blijven gedragsstoornissen als agressie en zwerfneigingen hanteerbaar.

Als uitsluitingscriteria gelden

  • Bewoner wordt met twee of meer personen geholpen, aanpassingen van methodiek leiden niet tot verbetering.
  • Bewoner profiteert niet meer van eigen appartement/of van de meerwaarde van het project.
  • Ernstige niet te corrigeren gedragsproblematiek (agressie, zwerfneigingen).


Kosten

De kosten lopen via de Wlz. Extra kosten zijn een telefoonabonnement en Ziggo. Aan de familie wordt een maandelijkse bijdrage gevraagd die wordt besteed aan extra dingen zoals, iets lekkers bij de koffie, een hapje en drankje voor ‘s avonds of materiaal voor activiteiten.

Aanmelden voor kleinschalig wonen

Als u in aanmerking wilt komen voor het kleinschalig wonen, dan kunt u samen met uw huisarts een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. De zorgbemiddelaars kunnen u eventueel helpen met het aanvragen van deze indicatie. Na ontvangst van de aanmelding en het indicatiebesluit wordt door de zorgbemiddelaar van SWZ contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek. De eventuele wachtlijst voor het groepswonen wordt beheerd door de zorgbemiddelaar.

Adres

SWZ Amaliahof
Van Zuylen van Nijeveltstraat 469
2242 MC Wassenaar
070-5121198

Maandelijkse activiteiten

Het activiteitenoverzicht

Informatieblad november-december


Kort nieuws

Diploma of werkervaring of ambitie om in de zorg te werken?

Kom dan op 28 november 2018 naar onze informatieavond!

Lees meer...

Rolstoeldriedaagse 2018

Is dit jaar op 4, 5 en 6 september! Rolt u gezellig met ons mee?!

Lees meer...

Opening SWZ Bellesteijn

De officiële opening van onze nieuwe locatie SWZ Bellesteijn was op 22 mei 2018.

Lees meer...