telefoon070 512 3200

A- A A+

Casemanagementgeheugenspreekuur 250x168px


Casemanagement is de begeleiding en coördinatie voor mensen met dementie in de thuissituatie.
Dementie is een aandoening die iedereen kan overkomen. In het begin merkt u dat u dingen gaat vergeten. U merkt dat u meer hulp van anderen nodig heeft. Dit kan iemand uit uw eigen omgeving zijn, maar ook bijvoorbeeld iemand van de thuiszorg.
Bij psychogeriatrische cliënten is over het algemeen sprake van een complexe situatie waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Casemanagement biedt hier  een uitkomst in. De hulp van de casemanager is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen bij wie een vorm van dementie is vastgesteld.  De casemanager organiseert en regisseert alle noodzakelijke zaken die nodig zijn om de cliënt zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De casemanager is goed op de hoogte van alle mogelijkheden die zowel binnen SWZ als door externe zorg- en dienstverleners worden geboden.
Bij casemanagement gaat het om multidisciplinaire zorg waarbij alle deskundigen vanuit het multidisciplinaire team kunnen worden ingeschakeld. U kunt hierbij denken aan verpleging, verzorging en begeleiding, maar ook onderzoek en advies door bijvoorbeeld een ouderspecialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog behoren tot de mogelijkheden. Er wordt ook samengewerkt met externe zorg- en dienstverleners op het gebeid van psychogeriatrie.
WerkwijzeLR-evb-20140506-7914 casemanager
De casemanager bezoekt de cliënt thuis en inventariseert samen met de betrokken mantelzorg, welke problemen er zijn en welke zorg- en begeleiding hierbij nodig is. Dit wordt vastgelegd in een voorlopig zorgleefplan. Zij zorgt ervoor dat deze zorg en begeleiding daadwerkelijk wordt gestart. Zij organiseert en regisseert alle noodzakelijke hulp. Tevens is zij voor de familie en betrokken hulpverleners het centrale aanspreekpunt. De casemanager volgt de situatie door de cliënt regelmatig te bezoeken en contact te onderhouden met het netwerk van hulpverleners en mantelzorgers die bij de cliënt betrokken zijn.
LR-evb-20140512-8933

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling casemanagement van SWZ.

SWZ casemanagement
Poortlaan 20
2242 GN  Wassenaar

 

Gerrie Konings: 0621865699

Carla Kuyt: 0614317294

 

Flyer casemanagement        

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandelijkse activiteiten

Kort nieuws

Voorjaarsmarkt

Op woensdag 28 maart is er weer voorjaarsmarkt in SWZ Sophieke!

Lees meer...

Zondagmiddagcafé

Komt u ook gezellig op 25 maart naar SWZ Sophieke?

Lees meer...

Nieuw op de website

Onder 'Algemeen' treft u het Zorgonderneminsgplan en het Kwaliteitskader verpleeghuis van SWZ aan.