telefoon070 512 3200

A- A A+

Het Alzheimer cafe

Alzheimer Café Wassenaar

Programma 7e seizoen 2016-2017

1 februari 2017

Toneelstuk: ”Kortsluiting” door de toneelgroep Voorschoten.

In het toneelstuk “Kortsluiting” komt het leven van Viktor, zijn vrouw Charlotte, hun dochter Julia en buurvrouw Eva gedurende een lente, zomer en herfst voorbij. Viktor verliest langzaam maar zeker de controle over zijn bestaan omdat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Op indringende wijze geven de vier acteurs inzicht in de worsteling van Viktor, maar vooral ook van in die van de naasten in beeld. Met de emoties als woede, angst, onmacht, frustratie, berusting en verdriet nemen de acteurs ons mee in hun verhaal Maar ook humor ontbreekt niet. De toegang is gratis.

U zult er spijt van krijgen als u deze speciale uitvoering niet heeft meegemaakt.

1 maart 2017

Lerend vermogen bij dementie.

Veel familieleden en zorgverleners weten niet dat mensen met dementie nog goed in staat zijn om nieuwe dingen te leren. Dit lerend vermogen heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven van de persoon en zijn omgeving. Mensen met dementie kunnen daardoor langer zelfstandig functioneren en hebben minder zorg nodig. Het is daarom belangrijk dat de omgeving op de hoogte is van het lerend vermogen en weet hoe dat werkt. Over het lerend vermogen is het boek: “(Op)nieuw geleerd, oud gedaan” geschreven. Dit boek staat centraal gedurende deze bijeenkomst. Het boek biedt familie en verzorgenden praktische tips en gaat in op de nieuwste inzichten.

Gast: Frans Hoogeveen, Lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hoge School en een van de auteurs van het boek: “(Op)nieuw geleerd, oud gedaan”.

5 april 2017

Euthanasie en dementie

Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk?

In Nederland wordt steeds vaker gedebatteerd over de mogelijkheden het lijden van zieken aan het einde van hun leven te verlichten. Dit worden Medische Beslissingen rond het Levenseinde genoemd en er wordt in Nederland openlijk over het onderwerp gesproken en geschreven. Voor mensen met dementie, die zich niet goed meer kan uiten, rijzen nog extra problemen op: Hoe kun je haar/zijn wil bepalen? Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk en hoe zit dat als er sprake is van een persoon met dementie? Wie beslist? De patiënt, de arts, de familie? Wat kan of mag iemand onder bepaalde omstandigheden vragen? En wat als de huisarts weigert aan zijn/haar verzoek mee te werken? Is de levenseindekliniek dan een oplossing?

We gaan hierover in gesprek met Leonie Vogels, Advies en Procesbegeleiding, verbonden aan de Levenseindekliniek.

3 mei 2017

Juridische aspecten en dementie

Wanneer iemand met dementie niet meer in staat is om zijn eigen zaken te regelen, krijgen mantelzorgers te maken met wetten en regels die bedoeld zijn voor de bescherming van de dementerende mens, maar ook om mogelijkheden te creëren om als mantelzorger de belangen te behartigen van de dementerende. In een interview gaan we op deze ontwikkelingen in en praten we onder meer over vertegenwoordiging in het algemeen en over mentorschap en bewindvoering.

Tanneke den Hartog, notarieel juridisch adviseur is onze gast.

7 juni 2017

Muziek en dementie

Muziek blijkt een positieve uitwerking te hebben op mensen met dementie. Zelfs wanneer de dementie in een vergevorderd stadium is. Muziek kan de stemming beïnvloeden, maar ook een manier zijn om contact te maken. Vaak komen er naar aanleiding van muziek allerlei herinneringen, emoties en verhalen los. Soms ook levert het gewoon alleen maar beleving, plezier en interactie op.

Marga Bult, ambassadeur van Alzheimer Nederland zal het thema toelichten. 

 

Maandelijkse activiteiten

Het activiteitenoverzicht

informatieblad januari-februari

 


Kort nieuws

Nieuw op de website

Onder 'Algemeen' treft u het Zorgonderneminsgplan en het Kwaliteitskader verpleeghuis van SWZ aan.

Nieuwe collega's gezocht!

Interesse? Kom dan naar de informatieavond op 19 februari a.s. om 19.30 uur!

Lees meer...

ADL- Kwaliteitskader

Op dinsdag 23 januari jl. is het Kwaliteitskader voor ADL-assistentie in ADL-clusters ondertekend.

Lees meer...