telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Het Alzheimer cafe

Alzheimer Café Wassenaar

Programma 8e seizoen 2017-2018

6 september 2017: Ben ik vergeetachtig of is er meer aan de hand?

Als je merkt dat het geheugen niet meer goed werkt, kan dat komen doordat je het druk hebt of even niet zo geconcentreerd bent. Maar wat nu als het meer dan incidenten zijn, als het vaker gebeurt? Vergeetachtigheid is van alle leeftijden, maar wat nu als vergeetachtigheid van invloed is op het dagelijks leven of in de relatie met andere mensen? Is het dan nog wel een ‘gewone’ vergeetachtigheid? Of is er meer aan de hand. Is het misschien dementie? Hoe kom je daar achter? En wat doe je er dan mee?

Gast: huisarts Dr. I. Spelt.


4 oktober 2017: Begeleiding en onderzoek bij u thuis bij ‘ander’ gedrag.

Coby van Duivenbode, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van het Geriatrie Team Parnassia komt vertellen over haar werkzaamheden wanneer zij u thuis bezoekt i.v.m. vergeetachtigheid of meer dan dat. Waarom, wanneer en hoe kunt u een beroep op haar doen? Waarin onderscheidt zij zich van een ouderenpoli en hoe brengt zij u na haar bezoek in contact met een casemanager?

Gast: Coby van Duivenvoorde.


1 november 2017: Voeding en dementie, heeft het iets met elkaar te maken?

“Voeding en voedingsstatus zijn belangrijk voor de gezondheid. Eetgewoontes en eetlust veranderen echter bij het ouder worden en bij ziekte. Mensen met dementie hebben vaker een ongezonde voedingsstatus. Veranderingen in  het voedingspatroon van mensen met dementie. Hoe kun je mensen met dementie helpen om te genieten van eten en drinken? En in hoeverre zou gezonde voeding kunnen helpen om achteruitgang bij dementie te vertragen?”

Gasten: Francien de Leeuw  arts-onderzoeker en Astrid Doorduijn voedingswetenschapper verbonden aan het  VUMC Alzheimer Centrum


6 december 2017:
   Eenakter :" Waar is het lichtknopje?"

Naar aanleiding van de ziekte en het overlijden van zijn vrouw Ann, heeft Ernst Buning twee Eenakters gemaakt. Aan de hand van anekdotes en liedjes vertelt hij zijn verhaal en neemt de toehoorder mee in de achtbaan aan emoties van verdriet, verlies, teleurstelling, kwaadheid, ontkenning, hoop, liefde, verbondenheid en uiteindelijk acceptatie en loslaten.

Gasten: Schrijver en performer Ernst Buning en violist Frank Jenniskens.


3 januari 2018:  Dementie en het zelfgekozen levenseinde.

In Nederland wordt steeds vaker gedebatteerd over de mogelijkheden het lijden van zieken aan het einde van hun leven te verlichten. Dit wordt “ Medische Beslissingen rond het Levenseinde genoemd” en er wordt in Nederland openlijk over het onderwerp gesproken en geschreven. De geneeskunde heeft ontwikkelingen doorgemaakt, waardoor steeds meer mogelijk is geworden. Zoveel dat lang niet alle onderzoeken en behandelingen door patiënten als een zegen ervaren worden. Anders gezegd 'moet alles wat kan ook gedaan worden'?

Voor mensen met de aandoening dementie, die zich niet goed meer kan uiten, rijzen nog extra problemen. Hoe kun je haar/zijn wil bepalen? Wat betekent een begrip als voedselweigering? Wanneer kan een behandeling worden gestaakt? Wat is palliatieve zorg? Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk en hoe zit dat als er sprake is van een persoon met dementie? Wie beslist? De patiënt, de arts, de familie? Mensen willen daar over meepraten om ooit hun keuzes te kunnen maken. Ook kennen we in Nederland wetgeving die dat mogelijk maakt, maar ook rekening houdt met regels die niet altijd het gewenste mogelijk maken.

Wat kan of mag iemand onder bepaalde omstandigheden vragen? Hoeveel vrijheid heeft de arts in het kader van de huidige wetten?

We spreken hier over met een SCEN-arts, betrokken bij euthanasieverzoeken.


7 februari 2018: Gedragsgenerator.

Door kennis en ervaringen te delen en te experimenteren met gedrag ontstaan nieuwe inzichten over hoe je kunt handelen in concrete situaties. Welk gedrag wil je bereiken? Wat zeg je dan, hoe sta je erbij, wat doe je wel en wat doe je niet?  Door uitwisseling kun je deze kennis verder ontwikkelen en benutten. Gedragsgenerator probeert dit op een creatieve manier op te wekken. Gedragsgenerator helpt mee in het zoekproces, maar je draagt zelf de sleutel tot verandering.

Gasten: Ina Holtrop en Wycher v/d Bremen.


7 maart 2018: Dementie heb je samen. Hoe blijf je in balans?

Hoe ga je samen verder nadat de diagnose dementie is gesteld?. Op deze avond hoort u voorbeelden en praktische adviezen rondom vragen: Hoe nu verder, aan wie vertellen we het, hoe bereiden we ons samen voor op wat komen gaat? Zorgen voor iemand met dementie kan zwaar zijn. Hoe houdt u dat vol? En hoe houdt u tijd over voor uw baan, gezin, hobby’s of gewoon voor uzelf?

Gast: Een mantelzorgconsulent.


4 april 2018: “De wondere wereld van dementie”.

Cognitie wetenschapper dr. Paul Jansen geedt zijn lezing over 'de acht inzichten' van “De Wondere Wereld van Dementie”. Zeer gewaardeerd door mantelzorgers, verzorgenden, artsen en bestuurders. De acht inzichten bieden een blik op oorzaken en op praktische handvatten. Hoe kan als 'moeilijk' ervaren gedrag dat mensen met dementie kunnen vertonen worden voorkomen?

De presentatie van “De Wondere wereld van Dementie” van Dr. Paul Jansen is zeer gestructureerd en compleet en sluit aan op de brede behoefte om kennis te vertalen naar de praktijk.

Gast: Dr. Paul Jansen, cognitie wetenschapper en trainer van het BreinCollectief van Dr. Anneke van der Plaats, Sociaal geriater


2 mei 2018: Depressie en rouw bij dementie.

Rouw is liefde die zijn adres is kwijt geraakt. Met de verhuizing van hun naaste naar een verpleeghuis hervinden mantelzorgers niet automatisch hun balans. Integendeel, soms blijken zij daarna juist nog meer onder de ziekte van hun familielid te lijden. Wat helpt om mantelzorgers in staat te stellen hun leven weer op te pakken?

Gast: Marc Ficken, specialist ouderengeneeskunde bij Parnassia


6 juni 2018:  De kracht van herinneringen.

Reminiscentie is het gericht ophalen van positieve herinneringen. Dat is heel belangrijk voor het contact met mensen met dementie. Zij praten vaak graag over vroeger, omdat juist de persoonlijke herinneringen uit hun jongere jaren het langst bewaard blijven. Het ophalen van herinneringen doet een beroep of op wat mensen nog wél weten en kunnen. Het vergroot hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor de mooie contactmomenten van vandaag.

Gast: Annemarie Bolder geeft trainingen op het gebied van omgaan dementie. Wat is reminiscentie? 

 

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Maandelijkse activiteiten

Het activiteitenoverzicht

Informatieblad september - oktober 2019


Kort nieuws

Interview met nieuwe bestuurder

Lees meer...

Rolstoeltweedaagse gaat vandaag (5 september) door!

Proef en beleef de zorg

Op 12 september a.s.

Lees meer...