telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Zelfzorg en mantelzorg


U heeft de regie, we doen het samen!

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk zelf (blijven) doen en daarbij, als dit mogelijk is geholpen worden door hun naasten. SWZ geeft dit handen en voeten door bij de intake van nieuwe cliënten niet alleen in gesprek te gaan over de zorg die nodig is maar ook door samen te kijken naar wat de cliënt en mensen in de directe omgeving daarin zelf nog kunnen doen. Als u bij SWZ “in zorg komt” biedt SWZ u en/of uw naaste familie of overige leden van uw netwerk aan u daarin te ondersteunen. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van voorlichting en instructie over een zelfzorg-activiteit (bijvoorbeeld hoe u uzelf zoveel mogelijk kunt wassen met uw beperking of hoe uw partner uw oog kan druppelen). Ook kan de ondersteuning van SWZ bestaan uit het samen met u of mantelzorger oefenen van handelingen of het organiseren van een training in specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld insulinespuiten of transfertechnieken). Dit wordt vaak gedaan in groepsverband in het daarvoor ingerichte opleidingslokaal van SWZ.


Gedurende de periode dat medewerkers van SWZ u verzorgen of ondersteunen blijft de medewerker ook met u in gesprek over wat u of uw mantelzorger zelf kunt doen. U heeft daar zelf een grote mate van keuzevrijheid in. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat een familielid of kennis u komt helpen met het eten. De medewerker van SWZ heeft dan meer tijd om bijvoorbeeld andere cliënten te helpen.

Op gezette tijden wordt de zorg met u geëvalueerd. Dit doet de medewerker samen met u, en als u dat wilt met uw mantelzorger. Er wordt dan met u onder andere gesproken over de kwaliteit van zorg of, in het geval van een intramurale indicatie, hoe u het wonen binnen SWZ ervaart. Er wordt dan ook met u gekeken naar hoe u de zelfzorg en mantelzorg ervaart. Dit is standaard opgenomen in onze zorgplanmethodiek en procedures. Als u in gesprek wilt over uw zelfzorg of over de mantelzorg hoeft u hier natuurlijk niet op te wachten. U kunt het gesprek met de betreffende medewerkers altijd aangaan. Dit geldt overigens ook voor al onze medewerkers.

Klik hier voor de folder mantelzorgondersteuning SWZ.

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kort nieuws

Odensehuis 12 december 2023

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.

Lees meer...

Omgaan met dementie cursus

Cursus omgaan met dementie op 21 september, 28 september en 5 oktober.

klik hier voor meer informatie

Feestweek Wassenaar

Feestweek Wassenaar 14 augustus

Lees meer...