telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

ADL-woningen in de Bonte Os

Als iemand met een lichamelijke handicap niet meer thuis verzorgd kan worden, maar nog wel een zo’n normaal mogelijk leven wil leiden, is een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten een goede oplossing. Het gaat het om een eigen aangepaste woning waarbij begeleiding of verzorging gegeven kan worden. De combinatie van een aangepaste woning met een 24-uurs dienstverlening op afroep biedt vrijheid om een eigen leven te leiden. In een aantal gemeenten in Nederland zijn projecten opgezet waar mensen met een lichamelijke handicap zelfstandig kunnen wonen en hulp kunnen krijgen waar zij dat nodig hebben. Dit wordt wonen met ADL (= Activiteiten van het Dagelijks Leven) assistentie of ook wel ADL-woningen genoemd. De woningen zijn aangepast (geen drempels, toiletsteunen). De Wassenaarsche BouwStichting (WBS) heeft een appartementencomplex gebouwd. Dit complex bevindt zich in het Weteringpark op het voormalige terrein van de ABF. Dit complex heet ‘de Bonte Os’ en bevat 30 appartementen, waarvan 15 appartementen zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze woningen zijn volledig aangepast aan de handicap, waardoor een eigen zelfstandig leven mogelijk wordt. SWZ verleent deze mensen 24 uur per dag de assistentie. De overige 15 appartementen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

De ADL-woning

Het gaat om aangepaste huurwoningen, eigendom van de WBS. Ze zijn volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, met hun eventuele partner, kinderen en/of huisgenoten. De ADL-woningen kunnen alleen verhuurd worden aan mensen die voldoen aan de criteria die gesteld worden. Deze criteria zijn dat een bewoner/aspirant bewoner:

  • een lichamelijk handicap of somatische aandoening of beperking heeft;
  • is aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
  • is aangewezen op tenminste vijf uur ADL-assistentie per week;
  • voldoende sociaal zelfredzaam is om zelfstandig te wonen en om zelfstandig zorg op te roepen;
  • beschikt over een (positief) indicatiebesluit van het CIZ.

SWZ beheert de wachtlijst voor de ADL-woningen. Om op deze wachtlijst geplaatst te worden kan er contact opgenomen worden met de zorgbemiddelaars via telefoonnummer 070-51 21 111. Als er een woning vrij komt, draagt SWZ een kandidaatbewoner voor aan de WBS. Nadat de woning betrokken is, is het noodzakelijk dat er een indicatie voor ADL-assistentie aangevraagd wordt bij het CIZ. U kunt er gaan wonen als er een positieve indicatie wordt afgegeven. De ADL-assistentie wordt namelijk bekostigd vanuit het ZIN (Zorginstituut Nederland). Deze aanvraag dient plaats te vinden op de dag dat de woning betrokken wordt. SWZ zal samen met u deze aanvraag verzorgen.

De missie van SWZ

Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) biedt mensen met een ernstige lichamelijke handicap mogelijkheden om onafhankelijk en zelfstandig te leven. De ADL-assistenten bieden assistentie bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om de woningen. De dienstverlening gebeurt op afroep en op aanwijzing van de cliënt, gedurende 24 uur per etmaal. Kwaliteit, samenwerking en cliënttevredenheid staan daarbij centraal. Cliënten van deze woningen kunnen zelf bepalen wanneer zij assistentie in willen roepen en waarbij dit gebeurt. Zij geven daarbij aan hoe zij geassisteerd willen worden. SWZ wil zoveel als mogelijk aan die wensen voldoen. Zó kunnen zij - als ieder ander - deelnemen aan het maatschappelijk leven. De grenzen van de assistentieverlening worden bepaald door wettelijke voorschriften zoals arbeidsomstandigheden, de Wlz, voorschriften uit de CAO, bewaking van de kwaliteit, efficiency-overwegingen en strikte beleidswensen.

De ADL-eenheid (hulppost)

Het appartementencomplex bestaat uit 15 ADL-woningen en een ADL-eenheid. Deze ADL-eenheid heeft een dubbelfunctie, namelijk voor cliënten en personeelsleden. In beide gevallen is de basis de assistentieverlening. Voor ADL-assistenten en projectmanagers vormt de ADL-eenheid de uitvalsbasis bij het verlenen van ADL-assistentie. De ADL-eenheid bevat het ’zenuwcentrum’ van het alarm-intercomsysteem. In de ADL-eenheid zijn de volgende standaard-inrichtingselementen aangebracht:

  • De centrale apparatuur van het alarm-intercomsysteem.
  • Een aangepast toilet.
  • Een elektrische aandrijving van de deuren.

ADL-assistentie

ADL-assistentie is persoonlijke assistentie bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, die de cliënt als gevolg van een lichamelijke functiebeperking niet zelf kan doen. Bijvoorbeeld bij lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden, eten en drinken (geen maaltijdvoorziening), toiletgang en verplaatsen, eenvoudige verpleegtechnische assistentie en enige hand- en spandiensten. Huishouding valt niet onder de ADL-assistenten. De cliënt kan de huishoudelijke zorg vanuit SWZ geleverd krijgen. Hiervoor is een indicatie nodig of kan aangevraagd worden door middel van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Het aanvragen van een indicatie of een PGB dienen bij de gemeente te worden gedaan. Wonen in een ADL-woning kan niet gecombineerd worden met een PGB voor ADL-assistentie. In deze woning is immers de assistentieverlening al geregeld. Het voordeel van het afnemen van zorg vanuit SWZ is de levering van 24-uurs verpleegtechnische zorg. Dit kan vanuit de locatie SWZ Willibrord en SWZ Sophieke geleverd worden.

Assistentie op afroep en op aanwijzing

De ADL-assistentie wordt in en eventueel om de ADL-woning verleend. Dit gebeurt op afroep en op aanwijzing van de cliënt. De cliënten kunnen het initiatief nemen om assistentie in te roepen. Zij bepalen op die manier zelf op welk tijdstip de assistentie wordt verleend. De cliënten geven ook zelf de aard ervan aan en de manier waarop zij geassisteerd willen worden. Hierover kunnen desgewenst nadere afspraken gemaakt worden. ADL-assistenten proberen steeds zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen van de cliënten. ADL-assistentie kan ook op afspraak worden verleend. Als cliënten bepaalde assistentie op afspraak wensen te ontvangen, zullen de mogelijkheden daartoe vooraf worden onderzocht. De ADL-assistenten zijn in dienst van SWZ. Dat betekent dat zij zich naast de aanwijzingen van de bewoners ook houden aan voorschriften van hun werkgever. Die voorschriften beogen een goede dienstverlening én verantwoorde arbeidsomstandigheden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de wettelijke voorschriften en de CAO.

Alarm/intercomsysteem

Cliënten kunnen dag en nacht ADL-assistentie oproepen. De assistentie wordt normaal gesproken door 1 ADL-assistent uitgevoerd. Het oproepen gebeurt met het alarm/ intercomsysteem. Via dit systeem kunnen bewoners een spreek-luisterverbinding maken met de ADL-unit en de voordeur van de woning en ook met de toegangsdeur van de centrale hal. Dit is een interne oproep.

Alarmoproep

Als cliënten in noodsituaties geen gebruik kunnen maken van de intercom en toch assistentie nodig hebben, maken zij gebruik van het alarm. Er komt zo spoedig mogelijk een ADL-assistent naar de cliënt toe.

De ADL-assistenten verzorgen de assistentieverlening zeven dagen per week gedurende 24 uur per etmaal. ADL-assistenten werken dag-, avond- en nachtdiensten. Op de piekmomenten zullen er meer ADL-assistenten werkzaam zijn. Bij het aannemen van ADL-assistenten zal hier kritisch naar gekeken worden. ADL-assistenten kunnen werken op vooraf afgesproken diensten, op oproepbasis of op een combinatie hiervan. Overdag en ’s avonds zijn er meestal 2 of meer ADL-assistenten aanwezig, ’s nachts is er één ADL-assistent aanwezig. Als deze bezetting niet voldoende is, worden - zo mogelijk - op de piekuren extra ADL-assistenten ingezet. Op die manier wordt geprobeerd de wachttijden tot een minimum te beperken.

Werken als ADL-assistent

Nèt even anders

Werken als ADL-assistent in de ADL-woningen is niet zorgen voor, maar assisteren bij een cliënt thuis, nadat deze heeft opgeroepen. De cliënt geeft aan welke assistentie gewenst wordt, op welk moment en hoe. Het privé-leven van de cliënt moet gerespecteerd worden en de cliënt moet niet de eigen waarden en normen van de ADL-assistenten opgelegd krijgen. Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel. Deze wijze van werken stelt hoge eisen aan de beroepshouding.

Kwaliteitskader ADL-assistentie

Het Kwaliteitskader ADL-assistentie beschrijft wat goede kwaliteit van ADL-assistentie is, wat de grenzen daaraan zijn en de wijze waarop aanbieders de ADL-assistentie georganiseerd hebben. Het gaat om 24-uurs ADL-assistentie op afroep en aanwijzing van de cliënt, iemand met een ernstige lichamelijke beperking die zelf de regie over eigen leven wil en kan voeren. In het bijzonder wordt ingegaan op het unieke van ADL-assistentie. Verantwoordelijkheden van betrokkenen (cliënt, ADL-assistent en aanbieder) staan zo beschreven, dat kwaliteit van ADL-assistentie inzichtelijk en toetsbaar is.

Klik hier voor het Kwaliteitskader ADL-assistentie

Klik hier voor de samenvatting van het Kwaliteitskader ADL-assistentie

 

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kort nieuws

Odensehuis 12 december 2023

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.

Lees meer...

Omgaan met dementie cursus

Cursus omgaan met dementie op 21 september, 28 september en 5 oktober.

klik hier voor meer informatie

Feestweek Wassenaar

Feestweek Wassenaar 14 augustus

Lees meer...