telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Vrijwilligerswerk bij SWZ

Missie en visie van SWZ
SWZ biedt ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn in de breedste zin van het woord aan de inwoners van Wassenaar.
De zorg en ondersteuning die door SWZ wordt geboden heeft als doel mensen die op enige wijze zorg en ondersteuningn nodig hebben op een zodanige manier te ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. Centraal hierin staat dat cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg en ondersteuning. Aan de basis van al de handelingen staat een holistische mensvisie. SWZ gaat uit van een verbinding tussen lichamelijke, emotionele, relationele en religieuze aspecten. Het evenwicht in, én de samenhang hiervan is bepalend voor de mate van welzijn.

Vrijwilligerswerk binnen SWZ
Vrijwilligers zorgen voor een goede aanvulling op het dagelijks werk van de werknemers. Daar waar de medewerkers te weinig tijd hebben voor al die noodzakelijke extraatjes, die het leven van de cliënt kunnen veraangenamen, heeft SWZ de ondersteuning van vrijwilligers hard nodig. Vrijwilligerswerk is altijd aanvullend, nooit ter vervanging van personeelstaken. Als u graag iets voor een ander wil beteken in combinatie met wat u leuk vindt om te doen dan is dat een goede motivatie om vrijwilliger te worden. Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend, want mensen rekenen op u. Uiteraard kan het voorkomen dat u niet aanwezig kunt zijn. Dit kunt u dan doorgeven aan uw SWZ-contactpersoon.

Bij welke activiteiten zijn vrijwilligers nodig?
Binnen SWZ zijn ongeveer 130 vrijwilligers betrokken bij diverse activiteiten, zoals o.a.;
- meehelpen bij of begeleiden van wekelijkse vast activiteiten binnen een Ontmoetingspunt;
- meehelpen bijof begeleiden van grotere recreatieve activiteiten / evenementen;
- bezoekvrijwilliger bij een bewoner om bijvoorbeeld samen een kopje koffie te drinken, te wandelen etc.;
- helpen in de huiskamer op een woonafdeling om koffie te schenken, praatje te maken, begeleiden bij het eten, helpen met koken etc.;
- als chauffeur van onze rolstoelbus om mensen van en naar de dagbesteding en/of uitstapjes te brengen.

Plaats van de vrijwilliger in de organisatie
Waar mensen met elkaar samenwerken worden afspraken gemaakt. De meeste afspraken gaan over taken en verantwoordelijkheden. In tegenstelling tot betaalde medewerkers is er voor vrijwilligers bijna niets wettelijk geregeld; er bestaan geen CAO's voor vrijwilligers. Toch is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Van iedere vrijwilliger vragen wij een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij het inleveren van het origineel en de kwitantie ontvangt u het bedrag retour.
Iedere vrijwilliger krijgt een SWZ-contactpersoon toegewezen. Als vrijwilliger krijgt u een vrijwilligersovereenkomst, waarin staat welke vrijwilligerstaken zijn overeengekomen, op welke locatie, wanneer en wie de SWZ-contactpersoon is. Ook staan de verplichtingen van zowel SWZ als de vrijwilliger erin vastgelegd.

Vrijwilligers hebben de mogelijkheid tot het aangaan van een persoonlijk contact met de cliënten, maar mogen geen taken uitvoeren die genoemd zijn in de formele taakomschrijving van beroepskrachten. Bijvoorbeeld directe medische of lichamelijke zorg en/of voor de beroesgroep voorbehouden handelingen zoals staan omschreven in de Beroepsregistratie (BIG). Een voorbeeld daarvan is dat u geen medicatie mag toedienen.

Wat mag de vrijwilliger van SWZ verwachten?
- Voor vrijwilligers is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. U bent niet verzekerd tegen schade van inzittenden bij vervoer in de eigen auto. U mag alleen cliënten in de eigen auto vervoeren als u een inzittendenverzkering heeft afgesloten.
- Ook is een collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Schade, anders dan door opzet of grove schuld veroorzaakt tijdens werkzaamheden voor SWZ wordt vergoed. De vrijwilliger moet SWZ direct inlichten over het ontstaan van de schade en de afhandelin aan SWZ overlaten.
- Jaarlijks, rond de viering van de internationale Vrijwilligersdag, worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst.
- De vrijwilliger ontvangt in december een kerstpakket.
- Informatie, instructues en begeleiding voor de te verichtte vrijwilligerstaken.

Wat verwacht SWZ van de vrijwilliger?
Naast de vanzelfsprekendheden als met respect met elkaar omgaan e nhet nakomen van uw afspraken bent u, evenals de medewerkers dat zijn, verplicht tot geheimhouding van wat u uit hoofde van uw vrijwilligerstaak ter kennis komt. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden

Hoe word ik vrijwiliger?
Dit kan op twee manieren:
1. U meldt zich aan bij Elly de Haan, coördinator vrijwiligers en welzijn, via de telefoon 070-5121378 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
2. U reageert op een vrijwilligersvacature.

De procedure  is als volgt:
- Er wordt een kennismakinggesprek gepland met de coördinator Vrijwiligers. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van zowel de vrijwilliger als van SWZ besproken.
- Indien beide akkoord zijn dan wordt de vrijwilliger gekoppeld aan een SWZ-contactpersoon.
- De vrijwilliger dient een VOG in te leveren.
- De vrijwilliger ontvangt in tweevoud een vrijwilligersovereenkomst, waarvan een exemplaar ondertekend retour dient te komen voor in het dossier.
- Na circa 2 maanden volgt een evaluatiegesprek tussen SWZ-contactpersoon en vrijwilliger, waarbij ook gesproken wordt over wel/niet doorgaan met de vrijwilligerstaken.
- Mocht de vrijwilliger de samenwerking willen beëindigen dan wordt normaal gesproken een opzegermijn van 2 maanden aangehouden. Dit gebeurt in overleg met de SWZ-contactpersoon.

SWZ-contactpersonen
De contactpersoon is een medewerker van SWZ. Hij of zij zorgt voor de roosters, werkinstructies en u kunt bij diegene terecht voor uw vragen. Ook als u (plots) verhinderd bent, dient u dat aan uw SWZ-contactpersoon door te geven. 
Voor vragen en/of problemen die niet door de SWZ-contactpersoon kunnen worden beantwoord en/of worden opgelost, kunt u terecht bij Elly de Haan. Bij voorkeur per e-mail.

 

 

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kort nieuws

Omgaan met dementie cursus

Cursus omgaan met dementie op 21 september, 28 september en 5 oktober.

klik hier voor meer informatie

Feestweek Wassenaar

Feestweek Wassenaar 14 augustus

Lees meer...

Alzheimercafe

Het Alzheimercafé krijgt een nieuwe naam!

Dit wordt op 21 juni bekend gemaakt

Lees meer...