telefoon070 512 3200

A- A A+

De totale kosten voor de zorg voor ouderen nemen toe, omdat mensen steeds
ouder worden en langer thuis willen blijven wonen. Om ook in de toekomst zorg
te kunnen blijven leveren, is de zorg per 1 januari 2015 anders georganiseerd.

Het uitgangspunt van de veranderingen in de zorg is dat mensen zo lang
mogelijk thuis in hun eigen omgeving blijven wonen. In eerste instantie met
hulp van familie en anderen uit de directe omgeving. Wanneer iemand meer zorg
en ondersteuning nodig heeft, wordt deze zorg geleverd door een zorgaanbieder,
zoals SWZ. Deze zorg wordt betaald door de gemeente (Wmo), uw zorgverzekeraar
(Zorgverzekeringswet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg). Deze
veranderingen gaan gepaard met bezuinigingen, er is dus minder budget
beschikbaar. Dit kan betekenen dat de zorg die wij leveren er iets anders uit
komt te zien.

 

Gemeente

Vanaf 2015 wordt de gemeente behalve voor de Hulp bij het Huishouden ook
verantwoordelijk voor begeleiding individueel en begeleiding groep (Wmo). Als u
zorg ontvangt die straks onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt,
dan gaat de gemeente in 2015 samen met u bekijken welke zorg u nodig heeft. De
eerste drie maanden van 2015 blijft SWZ de zorg leveren zoals u dit nu gewend
bent.

Zorgverzekeraar

Verzorging en verpleging thuis worden vanaf 2015 door uw zorgverzekeraar
betaald, het eigen risico is niet van toepassing. De wijkverpleegkundige is
verantwoordelijk om te bepalen welke verzorging en verpleging u kunt ontvangen.
Vanaf 1 januari stelt zij de indicaties. Als u nu een indicatie voor thuiszorg
heeft dan zal deze uiterlijk voor 1 mei opnieuw met u besproken worden.

Verzorgings- en verpleeghuiszorg / Wet langdurige zorg

Als u in SWZ Willibrord of SWZ Sophieke woont, dan kunt u daar blijven
wonen. We investeren in nieuwbouw om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg
te kunnen blijven leveren aan mensen die veel zorg nodig hebben. Indicaties
voor opname in een van de centra blijven gesteld worden door het centrum
Indicatiestelling Zorg.

 

SWZ blijft u in 2015 zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij leveren
zorg die gericht is op behoud of vergroting van uw zelfredzaamheid en kwaliteit
van leven.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie of de informatie in de media
nog vragen? De overheid heeft een website ingericht waarop u veel informatie
kunt vinden over de veranderingen: www.hoeverandertmijnzorg.nl. Of kijk op www.waarkrijgikmijnzorg.nl

Kort nieuws

Bazaar in ontmoetingspunt SWZ Sophieke

Op woensdag 1 november van 10.00 uur t/m 15.00 uur

Lees meer...

Bouwfase 1 van zorgcampus Kerkstraat-Poortlaan van start

Op donderdag 13 juli jl. werd het bouwbord feestelijk onthuld.

Lees meer...

Toneelstuk 'korstluiting'

1 februari 2017

Toneelstuk: ”Kortsluiting” door de toneelgroep Voorschoten.

Lees meer...