telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Missie en visie


Missie

Het bieden van ondersteuning op het gebied van zorg in de breedste zin van het woord aan de inwoners van Wassenaar. Ieder persoon die zich, om wat voor een reden dan ook, verbonden heeft aan SWZ is uniek en heeft eigen behoeften, verlangens, wensen en mogelijkheden. De kernwaarde binnen SWZ is respect. Een respectvolle relatie gaat en staat met de interesse in, en de mogelijkheid tot het vinden van een optimale balans tussen wederzijdse belangen. Vanuit deze kernwaarde biedt SWZ zorg en ondersteuning en is SWZ een werkgever voor haar medewerkers.

Algemene doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen, creëren en/of exploiteren van huisvestingsmogelijkheden, het stichten, in eigendom verkrijgen en exploiteren van woningen en/of woongebouwen, het bevorderen en verlenen van passende verzorging en verpleging, alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of samenhangt, een en ander in het bijzonder ten behoeve van inwoners van de gemeente Wassenaar.

Visie op zorg en ondersteuning

De cliënt van SWZ is een uniek mens die richting geeft enerzijds, invulling geeft anderzijds aan het eigen leven. Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van SWZ is het behouden danwel verhogen van het welzijn van cliënten. De zorg en ondersteuning die door SWZ geboden wordt heeft als doel mensen die op enige wijze zorg en ondersteuning nodig hebben op een zodanige manier te ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. Centraal hierin staat dat cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg en ondersteuning. Aan de basis van al de handelingen staat een holistische mensvisie. SWZ gaat uit van een verbinding tussen lichamelijke, emotionele, relationele en religieuze aspecten. Het evenwicht in, én de samenhang hiervan is bepalend voor de mate van welzijn.

Visie op de medewerker

Iedere medewerker van SWZ is uniek. Vanuit zijn of haar eigen professie levert deze een belangrijke bijdrage aan het welzijn van cliënten. De medewerker staat in het centrum van zijn of haar eigen loopbaan. De eigen wens, in samenhang met de (persoonlijke) mogelijkheden enerzijds, en binnen de geldende kaders anderzijds, is bepalend en richtinggevend voor het werken binnen SWZ. SWZ ondersteunt, als werkgever, de medewerker in de uitoefening van zijn of haar functie en heeft een stimulerende rol met betrekking tot ontwikkeling binnen het huidige of wenselijk functiegebied.

 

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kort nieuws

Omgaan met dementie cursus

Cursus omgaan met dementie op 21 september, 28 september en 5 oktober.

klik hier voor meer informatie

Feestweek Wassenaar

Feestweek Wassenaar 14 augustus

Lees meer...

Alzheimercafe

Het Alzheimercafé krijgt een nieuwe naam!

Dit wordt op 21 juni bekend gemaakt

Lees meer...