telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg

In het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en leden van het sociaal netwerk mogen verwachten van de door SWZ geboden verpleeghuiszorg. Het geeft afhankelijk van het onderwerp, soms ophoofdlijnen en soms heel expliciet, weer hoe SWZ de verpleeghuiszorg ziet en wat haar plannen zijn. Deze plannen worden ingegeven door bijvoorbeeld cliëntevaluaties, specifieke evaluaties en zeker ook de ambities en eerder gemaakte strategische keuzes. De plannen zijn opgenomen in de verbeterparagraaf van het kwaliteitsplan en geven input voor de jaarplannen.

Het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van de verpleeghuiszorg.

Klik hier voor het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2022 van SWZ
Klik hier voor het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2021 van SWZ
Klik hier voor het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2020 van SWZ.
Klik hier voor het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2019 van SWZ.
Klik hier voor het kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2018 van SWZ.
Klik hier voor het kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2019 van SWZ.
Klik hier voor het kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2020 van SWZ.

 

Stichting Wassenaarse Zorgverlening, Stichting Zorggroep Oldael, Stichting Johannahuis en Stichting Mr. L.E. Visserhuis vormen gezamenlijk het lerend netwerk in het kader van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Omdat de betreffende partijen het belangrijk vinden hier iets expliciets over vast gelegd te hebben is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld dat door de partijen op 18 juli 2018 is ondertekend.

Klik hier voor de ondertekende samenwerkingsovereenkomst lerend netwerk.

 

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kort nieuws

vrijwilligers zwaaien af

Vrijwilligers zwaaien af.

Op dinsdag 9 november kwamen 8 (oud) vrijwilligers naar de Theaterzaal van SWZ Sophieke. 

Lees meer...

nieuw lid van de Raad van Toezicht

Op voordracht van de Cliëntenraad heeft de Raad van Toezicht een nieuw RvT-lid benoemd; mevrouw M. Cremers.

SWZ is blij met haar toezegging om de Raad te komen versterken en wenst haar veel succes toe!

5 mei festiviteiten

Lees meer...