telefoon070 512 3200

A- A A+
linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg

In het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en leden van het sociaal netwerk mogen verwachten van de door SWZ geboden verpleeghuiszorg. Het geeft afhankelijk van het onderwerp, soms ophoofdlijnen en soms heel expliciet, weer hoe SWZ de verpleeghuiszorg ziet en wat haar plannen zijn. Deze plannen worden ingegeven door bijvoorbeeld cliëntevaluaties, specifieke evaluaties en zeker ook de ambities en eerder gemaakte strategische keuzes. De plannen zijn opgenomen in de verbeterparagraaf van het kwaliteitsplan en geven input voor de jaarplannen.

Het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van de verpleeghuiszorg.

Klik hier voor het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2023 van SWZ
Klik hier voor het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2022 van SWZ
Klik hier voor het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2021 van SWZ

Klik hier voor het kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2020 van SWZ.
Klik hier voor het kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2021 van SWZ.
Klik hier voor het kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2022 van SWZ

 Stichting Wassenaarse Zorgverlening, Stichting Zorggroep Oldael, Stichting Johannahuis en Stichting Mr. L.E. Visserhuis vormen gezamenlijk het lerend netwerk in het kader van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Omdat de betreffende partijen het belangrijk vinden hier iets expliciets over vast gelegd te hebben is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld dat door de partijen op 18 juli 2018 is ondertekend.

Klik hier voor de ondertekende samenwerkingsovereenkomst lerend netwerk.

 

linkerplaatje

Contact

Telefoon: 070-512 3200
e-mail voor algemene vragen: info@swz-zorg.nl  
Voor vragen en/of informatie over de zorg: 
zorgbemiddelingswz@swz-zorg.nl  

Sponsors

Kort nieuws

Odensehuis 12 december 2023

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.

Lees meer...

Omgaan met dementie cursus

Cursus omgaan met dementie op 21 september, 28 september en 5 oktober.

klik hier voor meer informatie

Feestweek Wassenaar

Feestweek Wassenaar 14 augustus

Lees meer...